.

Dotacje dla bezrobotnych

Dotacja nie może zostać przyznana na rybołówstwo i akwakulturę, na produkcję przetwarzanie i handel produktami rolnymi, tworzenie sieci dystrybucji związanej z eksportem, działalność w sektorze węglowym. Często niemożliwe jest uzyskanie dotacji na działalność transportową, handel obwoźny i na targowiskach, pośrednictwo ubezpieczeniowe. Dotacja nie zostanie przyznana również na działalność sezonową – biznes musi mieć możliwość funkcjonowania przez cały rok.

WRÓĆ DO PYTAŃ


Jakie podstawowe warunki muszę spełniać, aby móc ubiegać się o dotację? Dotację może uzyskać bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy zamierzający podjąć działalność gospodarczą. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie mogła w ciągu ostatnich 12 mie...
Jak długo muszę być bezrobotny, aby się ubiegać o dotację? Zazwyczaj nie ma restrykcyjnych ograniczeń w tej kwestii. Często dopuszczalna jest opcja zarejestrowania się i jednoczesnego złożenia wniosku. Czasem urząd pracy określa jednak minimalny okres, przez jak...
O jaką kwotę mogę się ubiegać? Maksymalna kwota dofinansowania to sześciokrotność średniego wynagrodzenia. W 2011 roku maksymalnie można uzyskać ok. 19200 zł . Niektóre urzędy pracy samodzielnie ustalają kwoty dotacji zaniżając j...
Na co mogę przeznaczyć dotację? W każdym urzędzie pracy obowiązuje nieco inny regulamin i nieco inne wytyczne dotyczące tego, na co można przyznane środki przeznaczyć. Zasadą jest, że najlepiej przyznane środki wydać na ogólnie ro...
Jakie warunki muszę spełnić, aby nie zwracać dotacji? Dotacja przyznawana przez urząd pracy jest dotacją bezzwrotną. Oznacza to, że otrzymanych środków nie trzeba urzędowi zwracać jak to ma miejsce w przypadku pożyczki czy kredytu. Aby dotacja faktycznie ...
Co w sytuacji, gdy moja firma będzie przynosić straty? Urzędu pracy nie interesuje kondycja finansowa nowego przedsiębiorstwa. Firma może być dochodowa lub przynosić straty. Nie ma to żadnego znaczenia dla PUP i w żaden sposób nie wpływa na realizację umo...
Czy na każdy rodzaj działalności mogę otrzymać dotację? Dotacja nie może zostać przyznana na rybołówstwo i akwakulturę, na produkcję przetwarzanie i handel produktami rolnymi, tworzenie sieci dystrybucji związanej z eksportem, działalność w sektorze węg...
Ile czasu zajmie procedura uzyskania dotacji z PUP? Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie komisja oceniająca ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli do czasu oczekiwania na rozpatrzenie dodamy czas poświęcony na przygotowania, pisanie wniosku przed zło...
Czy potrzebny mi jest wkład własny? W większości urzędów wkład własny nie jest wymagany. Zdarza się jednak, że urząd określa w regulaminie wysokość wkładu własnego. Zazwyczaj określany jest on procentowo w odniesieniu do całej d...
Kiedyś już prowadziłem/am działalność. Czy mam szansę na otrzymanie dotacji? Paradoksalnie to, że kiedyś się prowadziło działalność gospodarczą może pomóc w uzyskaniu dotacji. Posiada się już bowiem doświadczenie w zarządzaniu małym biznesem. Są jednak pewne warunki. Naj...
Dotacja przyznawana jest w kwocie brutto czy netto? Dotacja zawsze przyznawana jest w kwocie brutto. Oznacza to, że z otrzymanych środków pokrywane są zakupy uwzględniające podatek VAT. WRÓĆ DO PYTAŃ
Kiedy otrzymam środki i kiedy muszę zarejestrować działalność? W przypadku dotacji z urzędu pracy procedura pozyskania dofinansowania przebiega następująco: 1.       Przygotowanie wniosku/biznesplanu 2.       Złożenie dokumentów do rozpatrzenia 3. ...
Czy do wniosku o dotacje potrzebne są jakieś dodatkowe załączniki? Tak. Do wniosku załącza się dokumenty, które uwiarygodniają planowane przedsięwzięcie biznesowe. Mogą to być dokumenty różnego rodzaju takie jak np. umowy przedwstępne, listy polecające, zaświad...
Jakie mam szanse na otrzymanie dotacji? Na to, czy dotacja zostanie przyznana wpływ ma wiele czynników. Komisja oceniająca wniosek bierze pod uwagę wiele rzeczy i przypisuje im różne znaczenie w zależności od zasad przyjętych w danym urzę...
Czy potrzebne jest jakieś zabezpieczenie finansowe przyznanej dotacji? Tak. Rozporządzenie dopuszcza kilka form zabezpieczenia dotacji na wypadek niewywiązania się beneficjenta z umowy. W praktyce urzędy pracy preferują zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnoprawnego. W...

Dotacje

dotacje

Dotacje dla bezrobotnych to nasza specjalność. Pomożemy uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy oraz inne dotacje na rozpoczęcie działalności. Pomożemy przygotować wniosek oraz biznes plan. Dajemy gwarancję satysfakcji.

wiecej

Szkolenia

szkolenia

Szkolenia biznesowe. Jak założyć działalność gospodarczą? Jak osiągnąć sukces w biznesie? Jak prowadzić małą firmę? Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom oferujemy praktyczną wiedzę i skuteczne rozwiązania w przystępnej formie.

wiecej

Doradztwo

doradztwo

Chcesz, żeby Twój biznes rozwijał się szybciej? Potrzebujesz większych zysków? Pomożemy Ci! Doradzamy mikroprzedsiębiorstwom i małym rodzinnym biznesom. Wspólnie popracujemy nad sukcesem Twojej firmy.

wiecej
v>